Privacy Disclaimer

Boccaccio verzamelt via de website twee soorten gegevens: persoonlijke en verkeersgegevens.
Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Persoonlijke gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van maandelijkse evenementen per e-mail, geeft u ons toestemming voor het bewaren van de door u bij die aanmelding opgegeven persoonlijke gegevens.

Bij het aanmelden met het oog op het toegestuurd krijgen van de maandelijkse evenementen van de door u gekozen Boccaccio discotheek, worden enkel de volgende gegevens in onze bestanden opgeslagen: uw e-mail adres, uw verjaardag datum.

Bij het aanmelden met het oog op het meedoen aan een door Boccaccio georganiseerde maandelijkse evenement, worden enkel de volgende gegevens in onze bestanden opgeslagen: uw naam, email, verjaardag.

Al deze aldus verstrekte gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan derden beschikbaar gesteld worden of ingezet worden voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk is voor het door u - via uw aanmelding - gekozen doel, namelijk het wekelijks of maandelijks versturen van de evenementen.

U hebt steeds, op elk moment, het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te controleren en te laten verbeteren of schrappen, zoals meer in detail bepaald door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U kan zich in dit verband richten tot:

Webmaster
Boccaccio Life/Beach
Langestraat 44
8400 Oostende

Of via onze contact pagina.


Indien u geen evenementen nog wil ontvangen kunt u zich uitschrijven via de knop uitschrijven en wordt u automatisch verwijderd van onze database.

Verkeer gegevens:

Verkeersgegevens zijn anonieme data: bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht.
We gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website technisch en inhoudelijk te verbeteren.
Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens.
Ook deze informatie wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

Het inloggen op en het gebruik van deze website wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.
Enigerlei geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken behoren.